Postbus 6162 • 5960 AD Horst • T 077-4678020

F 084-2256219 • info@dynamiek.nu

Directeurenoverleg

Het directeurenoverleg bestaat uit de directeuren van de scholen en wordt voorgezeten door het
College van Bestuur.
Het directeurenoverleg heeft tot taak het College van Bestuur te informeren over relevante aangelegenheden, beleid voor te bereiden ten behoeve van de besluitvorming door het College van Bestuur en aangelegenheden en werkzaamheden af te stemmen die behoren tot het takenpakket van de individuele directeuren.