Postbus 6162 • 5960 AD Horst • T 077-4678020

F 084-2256219 • info@dynamiek.nu

College van Bestuur

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Dynamiek Scholengroep en draagt de eindverantwoordelijkheid. De voorzitter van het College van Bestuur, Jos Baggen, geeft leiding aan de organisatie en wordt daarbij ondersteund door het directeurenoverleg en de medewerkers van het bestuurskantoor. Dynamiek Scholengroep hanteert  de principes vanuit de code “goed bestuur’. De voorzitter van het CvB vertegenwoordigt de organisatie tijdens externe contacten en voert structureel overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.