Cluster blauw

OBS Weisterbeek, Bs Onder de Linde, Bs de Horizon, Bs de Dobbelsteen, Bs de Wouter, Bs de Driehoek, Bs de Kroevert, Bs Onder de Wieken

 

Cluster groen

SBO De Twister, Bs de Twister, Bs Mariaschool-Tienray, Bs Megelsheim, Bs Sint Anna, Bs de Peddepoel, Bs de Klimboom

 

Cluster rood

Bs de Doolgaard, Bs de Brink, Bs de Schakel, Bs de Bottel, Bs de Kameleon