Missie

Visie

Postbus 6162 • 5960 AD Horst • T 077-4678020

F 084-2256219 • info@dynamiek.nu

Over Dynamiek

Dynamiek Scholengroep zorgt voor goed eigentijds primair onderwijs voor alle kinderen in haar voedingsgebied, ongeacht geloof of afkomst, en houdt daarbij in dialoog met de ouders zoveel mogelijk rekening met hun wensen.
Dynamiek Scholengroep biedt onderwijs in alle woonkernen waar nu een school aanwezig is.

Dynamiek Scholengroep biedt alle kinderen een passend onderwijsaanbod en hanteert daarbij de volgende kernbegrippen: rechtvaardigheid en eerlijkheid, respect voor medemens en omgeving, solidariteit en tolerantie.
Dynamiek Scholengroep streeft naar een goed  en eigentijds aanbod voor alle kinderen van 0-13 jaar op het gebied van onderwijs, ontwikkelingsgericht werk, opvang en vrije tijd in de vorm van een integraal kincentrum.