Postbus 6162 • 5960 AD Horst • T 077-4678020

F 084-2256219 • info@dynamiek.nu

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies terzijde.

Voorzitter

Dhr. S. Smits

 

Leden  

Dhr. B. Janssen
Dhr. C. de Koning
Dhr. R. Joosten