Postbus 6162 • 5960 AD Horst • T 077-4678020

   F 084-2256219 • info@dynamiek.nu

   GMR

   De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen. Zij voert daarover overleg met het College van Bestuur. De raad bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouderleden. Het secretariaat van de GMR is per mail bereikbaar via gmr@dynamiek.nu.

   Voorzitter
   Dhr. T. van Bommel

    

   Secretaris
   Mw. A. van Geneijgen

    

   Leden
   Mevr. J. Mooren
   Mw. C. Brauer
   Mw. K. Slot–van der Linde
   Mw. A.M. Bertrams
   Dhr. R Klinkers
   Dhr. P. Wijnen
   Mw. N. van Enckevort
   Dhr. B. Akkerman
   Mevr. C. Hofman